About Timekeeping


We are in the process of adding new translations to our main documents. As a disclaimer, please note that in case of disputes or disagreements only the English version will be considered. Click here for the

versions of this page.


BERÄKNING AV BETÄNKETID (senast ändrad 22 augusti,1996) Swedish Version by Ulf Bengtsson, 5/25/01 Låt oss tänka att Spelare A (SA) and Spelare B (SB) spelar mot varandra, och att SA som vit börjar med att skicka sitt drag den 22 augusti: ===================================================================== SA till SB: [Event "1.017"] [Site "IECG"] [Date "1996.08.22"] [Round "1"] [White "Spelare A"] [Black "Spelare B"] [Result "?"] 1.e4 ? Your move sent : -- Your move received: -- Time (SA): 0/0 I replied : 22 August Time (SB): 0/0 =================================================================== SB tog emot SA's drag den 23 augusti och svarade den 25 augusti: =================================================================== SB to SA: [Event "1.017"] [Site "IECG"] [Date "1996.08.22"] [Round "1"] [White "Spelare A"] [Black "Spelare B"] [Result "?"] 1.e4 c5 2.? Your move sent : 22 August Your move received: 23 August Time (SA): 0/0 I replied : 25 August Time (SB): 2/2 =================================================================== SA tog emot SB's drag den 26 augusti och skickade sitt svar den 27 augusti: =================================================================== SA to SB: [Event "1.017"] [Site "IECG"] [Date "1996.08.22"] [Round "1"] [White "Spelare A"] [Black "Spelare B"] [Result "?"] 1.e4 c5 2.Nf3 ? Your move sent : 25 August Your move received: 26 August Time (SA): 1/1 I replied : 27 August Time (SB): 2/2 =================================================================== SB tog emot SA's drag den 27 augusti och skickade sitt svar den 30 augusti: =================================================================== SB to SA: [Event "1.017"] [Site "IECG"] [Date "1996.08.22"] [Round "1"] [White "Spelare A"] [Black "Spelare B"] [Result "?"] 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.? Your move sent : 27 August Your move received: 27 August Time (SA): 1/1 I replied : 30 August Time (SB): 3/5 =================================================================== Notera hur tiden beräknas. Till vänster om "/" står antalet dagar som användes för det senaste draget, och till höger om "/" står det totala antalet dagar som använt under hela partiet. Så SB's tid är 3/5 (3 dagar för det senaste draget och 5 dagar totalt), eftersom han använt 3 dagar på sitt senaste drag och eftersom han tidigare använt 2 dagar är hans totala betänketid nu 5 dagar.

Last modified Friday, May 25, 2001.

Back to the IECG Homepage